Shamanic practitioner

Overal ter wereld, in alle culturen kennen ze de man of vrouw die nu aangeduid wordt met ‘sjamaan’. Hij of zij vervulde de rol van genezer, verhalenverteller, psycholoog, waarzegger, vroedvrouw, stervensbegeleider, ziener, kruidendokter ….

Iemand die het sjamanisme beoefent heeft toegang tot oeroude kennis, hierbij staat healing, dankbaarheid en eerbied voor al wat leeft centraal.