Je dagelijks leven als introvert

Hoe overleef je als introvert alle verplichtingen die de maatschappij van je vraagt? Je moet immers verschijnen op de nieuwjaarsreceptie van je werk, een presentatie geven voor je vereniging of een ruimte vol onbekenden binnenstappen. Je kunt een soort rol spelen, een masker van extraversie opzetten. Belangrijk hierbij is dat je weet dat je het doet én dat je ‘hersteltijd’ voor jezelf inbouwt. Zoek een rustige plek om ongestoord te lunchen tussen 2 vergaderingen, in plaats van mee te lunchen met de hele bende. Zelfs korte onderbrekingen zoals naar het toilet gaan en daar 10 minuten blijven kan al veel verschil maken.
Een ander belangrijk aspect is de reden waarom je iets doet. Als je echt begaan bent met het lot van kinderen uit een gezin met armoede (ik zeg zomaar iets) dan zul je het gemakkelijker vinden hierover een presentatie te geven om sponsors aan te trekken dan wanneer je een saaie bedrijfspresentatie moet geven.

Ook in relaties kan de opsplitsing voor spanning zorgen. Opposites attrack, dus ook introverte en extraverte persoonlijkheden zullen zich aangetrokken voelen tot elkaar. Maar tegenovergestelde persoonlijkheden maken ook veel ruzie, juist omdat ze zo verschillend zijn. Het grootste misverstand is dat introverte mensen niet sociaal zijn en extraverte wel.
Ze zijn het beide, maar op een andere manier. Het feit dat je introvert dan wel extravert bent heeft meer invloed op de grootte van je vriendenkring dan op het feit of je een goede vriend bent of niet.

Bij koppels gebeurt vaak het volgende patroon: de introverte persoon snakt naar recupereertijd en begrip van hun partner, terwijl de extraverte partner behoefte heeft aan gezelschap en verontwaardigd is dat derden lijken te profiteren van de ‘beste’ kant van hun partner want zij krijgen enkel de teruggetrokken en stille variant als gezelschap.

Dus hoe omgaan met de verschillende behoefte aan vb. gezelschap van vrienden?
Extraverte personen denken vaak dat boosheid leidt naar opluchting en catharsis: de woede is eruit, het is geventileerd en de lucht klaart op. Introverte personen reageren vaak contraproductief op boosheid, zoals met schuldgevoelens en afwerend gedrag (stiller praten, zwijgen, de kamer verlaten).
Deze dynamiek zorgt natuurlijk voor nog meer afstand.

Woede die leidt naar catharsis blijkt een mythe. Het is beter je boosheid niet toe te laten. De oude wijsheid om tot 10 te tellen helpt echt wel. Het bijkomende advies voor extraverten is : vraag jezelf af of het probleem echt wel zo belangrijk is. Zo niet, loslaten. Zo ja, dan moet dit een neutraal discussiepunt worden. Geen verwijt als in: ‘jij bent asociaal’, maar wel: hoe kunnen we dit aanpakken zodat onze weekends leuk zijn voor ons allebei?

Introverte personen moeten twee dingen leren bij boosheid van een ander: kunnen toegeven aan zichzelf dat ze een fout gemaakt hebben of ongelijk hebben. De wereld vergaat niet daardoor. Daarnaast is het ook goed voor introverte personen om van zich af te bijten, zich te laten horen. Dit is vaak een moeilijke omdat ze een diepgewortelde hekel aan ruzie hebben en vermijdingsgedrag vertonen. Toch is je stem laten horen zeer belangrijk. Een tip: het kan al genoeg zijn om ferm te zeggen: dit vind ik niet goed, hiermee ben ik niet akkoord.

In relaties is het goed om stil te staan wat je de ander te bieden hebt, zodat je altijd een goed zicht hebt op je eigen verdienste in de relatie, of het nu gaat om een liefdes-, vriendschaps- of werkrelatie. Op die manier laat je niet zo snel uit het lood slaan door één of andere opmerking. Introverte mensen kunnen meesurfen op de golf van luchtigheid die een extravert persoon vaak biedt. En extraverte personen kunnen veiligheid ervaren bij een introvert persoon zodat ze een serieus of intiem gesprek kunnen aangaan.

Kinderen

Voor introverte kinderen is één van de beste dingen die je als ouder kunt doen het volgende: oefenen op hun reactie op nieuwe dingen. Introverte kinderen reageren niet alleen op nieuwe mensen, maar ook op nieuwe omgevingen, situaties en gebeurtenissen. De behoedzaamheid van je kind in een onbekende situatie is dus geen onvermogen om contact te leggen. Het heeft meer te maken met nieuwigheid in het algemeen en de mogelijke overprikkeling, dan met angst voor menselijk contact.
De geleidelijke aanpak waarin je kind steeds kleine stapjes neemt om nieuwe dingen tegemoet te treden, zorgt voor succes en zelfvertrouwen. Voorbereiding door polshoogte te nemen op een rustig moment, visualisaties, rollenspel,… het zijn allemaal dingen die je kunt doen om je introvert kind te helpen.

Tijdens zijn schoolperiode leert een kind om sociale contacten aan te knopen, ruzie te maken, emoties te tonen en te begrijpen: kortom om sociaal vaardig te zijn. Introverte kinderen zijn prima in staat hiertoe: hoewel ze vaak maar een paar vriendschappen ontwikkelen (die wel vaak heel sterk zijn). Ze zullen nooit de populaire voortrekker worden aan wiens lippen de hele klas hangt. Maar dat hoeft ook niet. Sociale en emotionele ontwikkeling zorgt voor vriendschap, niet voor populariteit.

Moedig je introvert kind ook aan zich uit te leven in een interesse of hobby naar zijn keuze. Introverte kinderen zijn vaak heel vasthoudend aan hun hobby of passie, extraverte kinderen zijn meer geneigd te hoppen van de ene naar de andere interesse. Hierdoor zijn introverte kinderen in het voordeel, want werkelijke eigenwaarde op latere leeftijd komt voort uit competentie. En hoe meer je oefent, hoe competenter. Een goed ontwikkelde talent of interesse kan op die manier een grote bron van zelfvertrouwen worden voor je kind, ook al voelt het zich soms een buitenbeentje.

Als ouder willen we soms ons kind lid maken van een sportclub of jeugdbeweging, zodat het daar sociale vaardigheden leert. Maar eigenlijk kan een solo activiteit als schilderen, elektronica, modelbouw of schrijven ook leiden naar een club van andere enthousiastelingen.

Zoals uit bovenstaande blijkt, hebben we soms als ouder bepaalde verwachtingen of angsten waardoor we ons kind in een richting duwen. Maar besef dit: uit mythen en sprookjes blijkt steeds opnieuw dat er vele soorten macht in de wereld zijn. Het ene kind krijgt een lichtzwaard, het andere wordt opgeleid tot tovenaar. De kunst is niet om alle verschillende soorten macht te vergaren die er zijn, maar om goed gebruik te maken van de speciale macht die jou vergund is. Introverte mensen krijgen de sleutel aangereikt tot geheime tuinen vol rijkdommen. Dus laat je kind introvert zijn. En sta jezelf dit ook toe.

Ik hoop dat deze informatie jou ook wat kan helpen, bij zelfaanvaarding en bij het besef dat je het recht hebt om jezelf te zijn. Of misschien krijg je een beter begrip voor een collega, een vriend, je partner. Laat het me gerust weten.

Ik heb me gebaseerd op het boek ‘Stil’ van Susan Cain. Je kunt haar TED-talk hier vinden.

Dit is een blog van Ann Nollet – Innerpower
Ik ondersteun mensen die last hebben van stress, angsten en andere blokkades om opnieuw meer rust te ervaren in hun leven.

Ken je mensen voor wie dit artikel interessant kan zijn? Stuur het dan zeker door (waarvoor mijn dank!)

Mijn activiteiten in een notedop:

Energetische behandeling: Access Bars of Reiki, kan al dan niet gekoppeld worden aan een coachinggesprek. Op afspraak.

Latifa meditatie: begeleide meditatie om tot rust te komen en stil te staan bij je eigen drijfveren. Elke 2e donderdag van de maand, eerstvolgende datum: 9 mei

Vrouwencirkel: verbindend samenzijn voor vrouwen, elke 3e dinsdag van de maand, eerstvolgende datum: 21 mei

Vuurritueel – loslaten: ritueel om met een concreet gebaar afscheid te nemen van iets en/of iemand. Elke 4e donderdag van de maand, eerstvolgende datum: 23 mei

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *